Mikołaj Konczalski

 

Artysta plastyk i literat-poeta

Urodził się 3 marca 1935 roku we wsi Chrostkowo k. Lipna. Jest synem Tadeusza Konczalskiego i Janiny z Rakowskich. Dzieciństwo i młodość spędził w rodzinnym Chrostkowie. W roku 1965 w Bydgoszczy otrzymał dyplom malarza artystycznego.

Zanim zamieszkał we Włocławku (w 1984r.) jako nauczyciel pracował w szkołach podstawowych w Rypinie i w Rogowie, był instruktorem plastyki w lipnowskim „Powiatowym Domu Kultury” oraz dekoratorem w PSS „Społem” w Lipnie. Związany z młodzieżą wiejską – jako przewodniczący ZP ZMW w Lipnie (1957-1959), dbał o rozwój kultury na wsi. Powoływał do życia zespoły artystyczne (muzyczne, taneczne, teatralne), które czerpały z folkloru, dobrzyńskiego dziedzictwa kulturowego i upowszechniały tradycje Ziemi Dobrzyńskiej. Organizował konkursy recytatorskie i wystawy plastyczne, przeglądy oceniające dorobek.

Nie taka działalność dawała mu jednak pełną satysfakcję, co w swej przedmowie do najnowszego tomiku „Sercowizna” ujęła Genowefa Budziszewska: „Już dziecięca dusza Mikołaja zawsze śpiewała wierszem, a serce malowało najbogatsze barwy obrazy naszej ziemi. Już młodzieńcze dyskusje zawsze sprowadzały się do tematów związanych z poezją, malarstwem i muzyką”.

Odczuwał nieprzepartą potrzebę rozwoju własnej twórczości poetyckiej i plastycznej. Dla ukierunkowania procesu twórczego i zgłębienia wiedzy plastycznej często korzystał z konsultacji artystycznych, początkowo u prof. Zygmunta Madejskiego w Akademii Sztuk Plastycznych w Warszawie, a następnie u prof. Konrada Dargiewicza i Józefa Kozłowskiego w Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu.
Swoją twórczość poetycką i plastyczną zaczął prezentować na wystawach, przeglądach, konkursach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Po raz pierwszy swoje prace plastyczne wystawił w PKD w Lipnie w 1955 roku, natomiast jako poeta debiutował na łamach tygodnika „Kamena” oraz ogólnopolskim konkursie „Jednego wiersza” zorganizowanym w Bydgoszczy w 1970r., w którym otrzymał główną nagrodę.

Na dzień dzisiejszy w dorobku plastycznym ma blisko 200 wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą m.in. 2-krotne wystawy w Japonii (Tokio, Kobe, Osaka) oraz 2-krotne w Niemczech (Drezno, Getynga).
Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów, galerii sztuki oraz prywatnych w kraju i za granicą. W dorobku literackim posiada 9 tomików poetyckich: „Tak długo nie biegłem” (1971r.), „Grafika i poezja” (1979r.), „Zamyślenie” (1989r.), „Azalie kwitną, ja w upały wracam” (1989r.), „Ziołofonie” (1992r.), „Pachnidła” (1995r.), „Poecia dusza” (1999r.), „Liryczna magia” (1999r.) i „Sercowizna”, wydany w 2003r., w całości poświęcony Chrostkowu – ziemi dobrzyńskiej.

Jego wiersze były wielokrotnie prezentowane na antenie Polskiego Radia, w telewizji, publikowane w prasie regionalnej i ogólnopolskiej, w kilku almanachach i antologiach polskiej poezji współczesnej.
Swą twórczość prezentował w ponad 100 spotkaniach organizowanych w szkołach, w galeriach sztuki, kościołach, w domach kultury, bibliotekach, klubach – tak na Kujawach jak i Ziemi Dobrzyńskiej, Swą twórczość plastyczną i literacką prezentował osobiście w programach telewizyjnych (Program II, III, TVP, TV „Kujawy”), w audycjach radiowych („Muzyka i aktualności” – I Program RP, Radio „PIK”, Radio „W”, Radio „Las Vegas”).

W swej twórczości nie ogranicza się jedynie do poezji i malarstwa. Jego twórczość jest bogata i różnorodna tak jak w formie jak i w przekazie. Zajmuje się bowiem również rysunkiem, grafiką, wystrojem wnętrz, a nawet rzeźbą. Zrealizował około 15 własnych projektów polichromii i ponad 100 obrazów ściennych w obiektach sakralnych. Na szczególną uwagę zasługuje polichromia w kościele parafialnym w jego rodzinnym Chrostkowie. Był członkiem wielu organizacji społecznych i kulturalnych m.in. Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie, którego był współzałożycielem i kilkuletnim wiceprzewodniczącym. Był zastępcą przewodniczącego Włocławskiego Klubu Literackiego „Kujawy”, a także przewodniczącym Wojewódzkiego Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy we Włocławku.

Aktualnie jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków w Toruniu.

Posiada uprawnienia Ministerstwa Kultury i Sztuki do wykonywania zawodu artysty plastyka. Posiada wydane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, uprawnienia Twórcze tak w dziedzinie literackiej, jak i plastycznej. Jego prace plastyczne, poezja były wielokrotnie nagradzane.

W zakresie malarstwa na szczególną uwagę zasługują:
• I nagroda w ogólnopolskim konkursie pn. „Kobieta” (Bydgoszcz 1973r.)
• III nagrody (dwie) w ogólnopolskim konkursie pn. „Człowiek, jego życie i twórczość” za 2 grafiki (Kwidzyn, 1976r.)
• II nagroda w konkursie „Zabytki sakralne województwa włocławskiego” (Włocławek, 1991r.)

W zakresie literackim jest:
• Laureatem głównej nagrody w ogólnopolskim konkursie „Jednego wiersza” (Bydgoszcz, 1970r.),
• I nagrody w Ogólnopolskim Seminarium Literackim Młodych (Włocławek, 1977r.)
• I nagrody w ogólnopolskim konkursie na tomik wierszy „Fundacji im. Domagały- Jakuć” (Łódź, 1989r.)

oraz

• Wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie poetyckim „O dzban czarnoleskiego miodu” (Radom, 1989r.)

Za swą twórczość literacką i plastyczną oraz społeczną został wyróżniony m.in.
• Srebrnym Krzyżem Zasługi (1987r.),
• Brązowym Krzyżem Zasługi (1978r.),
• Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1977r.),
• Złotą honorową odznaką ZMW (1975r.),
• Medalem „Zasłużony dla miasta Lipna” (1999r.) – Uchwała Nr VI/59/99 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 09 kwietnia 1999r.,
• Dyplomem Ministra Kultury i Sztuki (1987r.),
• Nagrodą Wojewody Włocławskiego (za 1990, 1995 i 1998 rok) oraz
• Nagrodą Prezydenta Włocławka (1995, 2000 r.)

Jest także laureatem IX Edycji Nagrody im. Adama Adandego Kochańskiego nadanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą oraz Klub Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej (2003r.).

W 2016 roku otrzymał Laur Prezydenta Miasta Włocławek.

Katalog