II Konkurs Graficzny im. Jana Feliksa Piwarskiego
Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

na pracę wykonaną tradycyjnymi technikami warsztatowymi poruszającą zagadnienia światła i cienia.

Szczegółowe infornacje na stronie: https://www.buw.uw.edu.pl//200gr