Zapraszamy wszystkich członków Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Toruńskiego do podjęcia symbolicznego gestu patriotycznego – uczczenia 100. Rocznicy Niepodległości Polski uczestnictwem w wystawie „Pro Polonia Jubilatea – 100 lat!”

Pełny tekst zaproszenia

Deklaracja uczestnictwa