Wybitny artysta polski, członek Związku Polskich Artystów Plastyków, aktywny uczestnik życia artystycznego toruńskiego środowiska.

Wojciech Kapelański urodził się w 1944 roku w Gniewkowie, na Kujawach. Był absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. We Wrocławiu ukończył studia artystyczne w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Dyplom z Malarstwa oraz Malarstwa dla Architektury uzyskał w 1971 roku. Przez trzynaście lat był nauczycielem akademickim w macierzystej Uczelni. Po stanie wojennym wyemigrował do Kanady.
W latach 1985 – 1993 na emigracji, kontynuował swoją twórczość i współtworzył  życie artystyczne Polonii w Toronto. Twórczość tą mogliśmy podziwiać w 1991 roku, na wystawie „Polonica – Canadiana” w Salonie Biura Wystaw Artystycznych w Toruniu. Dwa lata później wrócił do kraju. Zamieszkał w Toruniu i stał się członkiem naszego środowiska. Uprawiał malarstwo, rysunek, grafikę użytkową i pisał o sztuce. Swymi poglądami na sztukę oraz wysokimi wymaganiami wobec siebie jako artysty, ale też wobec innych artystów, budził szacunek i uznanie. Trafiał na podatny grunt myślenia o sztuce w kategoriach „ars longa, vita brevis”.
W życiu i sztuce poszukiwał prawdy. Twórczość swoją adresował do umiejącego patrzeć odbiorcy. Charakteryzował się badawczym podejściem do rzeczywistości materialnej. Wnikliwie przyglądał się rzeczom i zjawiskom, przedmiotom stałym oraz materii płynnej i gazowej. Rzeczywistość fizyczną intencjonalnie odtwarzał i przekształcał w swoich dziełach – fragmentarycznie lub w całości – w nową, niespotykaną rzeczywistość metafizyczną. Absolutny mistrz małej formy – nie tylko – malarskiej, był twórcą realizmu metafizycznego i magicznego. W swojej artystycznej empirii dochodził do transcendencji. Od najdrobniejszych szczegółów opracowania materii i semiotyki tego świata w pracach Wojciecha Kapelańskiego nie można oderwać oczu i myśli. Poznawanie Jego dzieł jest długotrwałe i tworzy realną prolongatę ponadczasowego ich trwania. We wnikliwej percepcji twórczości Wojtka Kapelańskiego realizuje się Jego i nasza „ars longa”.
Kolega Wojciech Kapelański zostawił nam dzieła powstałe z Jego tchnienia. Zostawił w nich swoją duszę w mistrzowskim opracowaniu, która za każdym, naszym oglądem przekraczać będzie granice „vita brevis”.

Z wyrazami najgłębszego smutku po śmierci Wojciecha Kapelańskiego, wielkiego mistrza metafizycznych przedstawień i Naszego Drogiego Kolegi – Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego składamy najserdeczniejsze wyrazy żalu i współczucia – członkowie i Zarząd Okręgu Toruńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.

Pogrzeb śp. Wojciecha Kapelańskiego odbędzie się w poniedziałek, 11 czerwca 2018 r. w Gniewkowie o godz. 13:00.
Msza św. odbędzie się w Kaplicy Cmentarnej na cmentarzu przy ul. Cmentarnej.