Artysta malarz. 
Emerytowany profesor Wydziału Sztuk Pięknych UMK.
Aktywny uczestnik życia artystycznego Związku Polskich Artystów Plastyków w Toruniu, do jego rozwiązania w stanie wojennym.
Członek słynnej Grupy Toruńskiej.
Działacz Zrzeszenia Studentów Polskich.
Pierwszy kierownik Studenckiego Klubu „Od Nowa” w Dworze Artusa.
Założyciel Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka.
Twórca światowej sławy „Współczesnej koncepcji wychowania plastycznego”. Twórca koncepcji plastyki i formy plastycznej opartej na wiedzy naukowej. Prekursor rysunku programowanego.
Prowokator technologii nitro i twórca designerskiej, nowoczesnej techniki malowania sprayem na pilśni.
Twórca wspaniałych, klarownych i wyjątkowych nie tylko w sztuce polskiej obrazów przestrzeni między świetlnej. Iluzjonista sztuki światła w przestrzeni kosmicznej.
 
Cześć Jego Pamięci!

Małżonce, Synowi i całej Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Związek Polskich Artystów Plastyków
Zarząd Okręgu Toruńskiego