Związek Polskich Artystów Plastyków, Okręg Toruński zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie naboru ofert na wykonanie zadania pn. “Remont dachu kamienicy mieszczańskiej przy ul. Ducha Świętego 10 w Toruniu – jedna połać dachu dwuspadowego” 
Oferty należy przygotować w sposób określony w załączniku: “Zaproszenie do składania ofert”
Zakres robót należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem robót
 
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 30.06.2017 r., do godz. 12:00