30.05.2017 r., godz. 15:00 – Galeria ZPAP i Galeria ZPAP NURT

Temat performance zaczerpnięty z tradycyjnej liturgii godzin, jako obowiązkowej dla wszystkich duchownych katolickich, członków instytutów świeckich i często dobrowolnie praktykowanej przez wiernych świeckich.

Zadaniem studentów jest, aby przetransponować tą modlitewną czynność na język współczesnej plastyki w wybranej przez siebie estetyce z zakresu performance. Temat “Brewiarz” jest jednym z tematów zaliczeniowych semestru letniego z przedmiotu plastyka interdyscyplinarna, prowadzonego przez prof. Mariana Stępaka.