Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze ogłasza XIV. edycję międzynarodowego Konkursu Graficznego im. Józefa Gielniaka. Współorganizatorami przedsięwzięcia są Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Konkurs obejmuje prace w technice druku wypukłego. Wydarzenie ma na celu uhonorowanie pamięci wybitnego polskiego grafika – Józefa Gielniaka.
Uwieńczeniem XIV. edycji Konkursu będzie wystawa prezentująca prace nagrodzone i wskazane przez Jury. Wystawie będzie towarzyszył katalog.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.muzeumkarkonoskie.pl/index.php?page=xiv-konkurs-graficzny-im-jozefa-gielniak