Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza  konkurs na nowe logo.

Logo będzie wykorzystywane w związku z działalnością Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i do jego identyfikacji wizualnej. W szczególności umieszczane będzie na: papierze firmowym, kopertach, plakatach, ulotkach, nośnikach informacji i reklamy zewnętrznej, gadżetach promocyjno-reklamowych, w materiałach prasowych, telewizyjnych oraz materiałach audio-video przesyłanych przy pomocy sieci teleinformatycznych.

Szczegółowe informacje na stronie: http://pfron.org.pl/pl/komunikaty/3421,Konkurs-na-nowe-logo-PFRON.html