Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON 2017 jest konkursem otwartym.
Przedmiotem konkursu są rysunki, grafiki oraz inne dzieła plastyczne i fotograficzne wykonane  w dowolnej technice, będące oryginałami – powstałe w ostatnich dwóch latach (2016-2017).

Szczegółowe informacje na stronie: http://satyrykon.pl/regulamin/