Aktualizacja:  Wojciech Solarski (1956-2016)

Wojtek SOLARI Solarski urodził się na Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. Ukończył Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Od lat 80. związany ze środowiskiem toruńskim.  Od 15 lat mieszka w Oborach pod Toruniem, aranżując w artystyczny sposób otaczającą go przestrzeń natury.

W swojej twórczości wykorzystuje różne techniki graficzno-malarskie wykraczające poza schemat bezpiecznych rozwiązań formalnych. Jego kompozycje należy zaliczyć do abstrakcji aluzyjnej. Przez plątaninę linii i plam przenika światło, w konsekwencji otrzymujemy obrazy świata rysowane szarościami, ale bardzo niejednolite i niedopowiedziane. Ożywione kolorem prace stanowią integralne całości o akwarelowo-malarskim wydźwięku. Jako indywidualna kreacja, domagają się one indywidualnego odkrycia i zagłębienia w ich istotę. Jako wynik eksperymentów – stanowią oparcie dla twórcy i jego artystycznego instynktu.
Autor celowo nie nadaje tytułów swoim pracom.