W trakcie dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania odbyły sie wybory uzupełniające skład Zarządu.
Nowymi członkami Zarządu Okręgu zostali: Jolanta Płotkowska i Tomasz Pietrzyk.