Zarząd Okręgu Toruńskiego ZPAP, zaprasza wszystkich członków do uczestniczenia w realizacji koncepcji “NASZEJ” klubokawiarni mającej funkcjonować na parterze Galerii przy ul. Ducha Św. 8. Zgodnie z przygotowywanym projektem, ma ona działać na zasadach spółki komandytowej, w której Związek jest komplementariuszem a udziałowcy komandytariuszami. Udziały pieniężne, które w pierwszym rzędzie sprzedawane będą członkom naszego okręgu, wniosą wkład w wyposażenie lokalu, Związek zaś użyczy spółce lokal. Zysk dzielony będzie proporcjonalnie do udziału na koniec roku rozliczeniowego. Dokładne informacje na temat funkcjonowania spółki przedstawione będą na najbliższym walnym zebraniu. Zainteresowanych nabyciem niniejszych udziałów zapraszamy również po informacje do biura ZPAP.