Zarząd Okręgu Toruńskiego ZPAP zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się 13 maja 2016 r. (piątek), o godz. 17.00, w Galerii ZPAP przy ul. Ducha Św. 8

Program zebrania:
1. Wybór Przewodniczącego zebrania
2. Wybór Prezydium
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
4. Wybór Komisji Mandatowo-Regulaminowej
5. Uzupełnienie składu Zarządu
6. Informacja Zarządu o stanie finansowym Okręgu oraz planach na rok 2016
7. Przedstawienie informacji o zamiarze uruchomienia klubokawiarni artystycznej na zasadach spółki komandytowej i o możliwości zakupu jej udziałów
8. Przedstawienie propozycji plenerów letnich
9. Prezentacja wyremontowanych pomieszczeń biurowych