Zarząd Okręgu Toruńskiego ZPAP zaprasza do składania ofert na najem lokali mieszczących się w naszych obiektach przy ul. Ducha Św. 8/10/12.
 
1. parter w budynku obecnej Galerii ZPAP (ok. 150 m2)
2. piwnica w budynku obecnej Galerii ZPAP (ok. 40 m2)
3. I piętro – dawna Galeria na Piętrze (ok. 60 m2)
4. I piętro – pomieszczenie biurowe (ok. 10 m2)
 
MILE WIDZIANA: Działalność kawiarni artystycznej, sprzedaż dzieł sztuki, lub inne działania z zakresu kultury i oświaty.
ZPAP Okręg Toruński nie stawia ograniczeń w prowadzeniu działalności ani w uczestniczeniu w przetargu członkom naszego Okręgu, zgodnie z opinią prawną i regulaminem zamieszczonym w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
Wymienione lokale można oglądać od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00

Oferty wraz z koncepcją działalności składać należy w biurze ZPAP Okręg Toruński, ul. Ducha Św. 8/10/12, do dnia 22 marca 2016 r., do godz.15.00.

Regulamin wynajmu lokali: