Wewnętrzne pejzaże – Joanna Strzelecka-Traczykowska
Galeria Artus  (9 marca – 1 kwietnia)
Wernisaż: 9 marca 2016 (środa) o godz. 18:30