Zarząd Sekcji Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP w Toruniu zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji, które odbędzie się w 27 marca 2015 r. (piątek), o godz. 17 w siedzibie Związku przy ul. Ducha Św. 8/12

Program zebrania:
1. Sprawozdanie z działalności sekcji w latach 2012-2014
2. Wybory nowego Zarządu Sekcji Konserwatorów
3. Wybory delegatow do ORKDS
4. Informacje z ostatnich posiedzeń ORKDS
5. Informacja o sytuacji ZPAP O/Toruńskiego
6. Wolne wnioski

Przypominamy (!) o konieczności uregulowania składki członkowskiej. Osoby, które nie uregulują zaległych składek nie będą mogły głosować!