13 grudnia 2014 roku, odbyło się Walne Zebranie Członków Toruńskiego Okręgu ZPAP. Wybrano nowe władze Okręgu.