Szanowni Państwo.

Organizujemy ZG ZPAP wydarzenie ogólnokrajowy APEL twórczy, artystyczny, kulturalny, bez palonych opon i chaosu komunikacyjnego, wulgaryzmów, awantur.

Od zawsze dajemy społeczeństwu Sztukę, dajmy po raz kolejny.

Każdy członek ZPAP tworzy kartkę pocztową (skanuje drukuje w formacie A4 mamy 4 szt.) Unikalną autorską – piękną.

Na odwrocie napiszemy wspólnie kilka słów do adresatów (treść naszego protestu: „Pamiętajcie o nas Twórcach kultury, tworzymy już ponad 113 lat a ciągle nie mamy zapewnionego miejsca w społeczeństwie, z wyrazami szacunku Artysta z ZPAP”)

Biorący udział w proteście, jedną kartkę przysyła do biura ZG ZPAP wszystkie kartki przedstawimy na konferencji prasowej, (jeśli znajdziemy sponsorów znajdą się w katalogu i objazdowych wystawach.)

Trzy pozostałe członek ZPAP przesyła pod wybrany przez siebie adres polityka ministra…osoby decydującej o naszym losie (ZG udostępni listę)

Zwracamy się do Państwa z pytaniem czy chcecie wziąć udział w naszym proteście?

Prosimy o wstępną deklarację, może przeprowadzenie ankiety wśród członków ZPAP w każdym z Okręgów.

Potrzebujemy określić liczbę rzeczywistego udziału i zaangażowania się w życie naszego stowarzyszenia, szczególnie teraz gdy wraca temat ustawy o Artyście zawodowym.

Tak więc czekamy na deklarację kto będzie chętny do udziału

oraz czy Prezesi, jeśli się uda zgromadzić mini dzieła Sztuki przyjmą w swoich galeriach wystawę i przekażą do następnej galerii.

Z wyrazami szacunku w imieniu Zarządu Wasza Prezes.