SEKCJA KONSERWACJI DZIEŁ SZTUKI ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW OKRĘG TORUŃSKI

             

87-100 Toruń, ul. Ducha Św. 8/10/12, , tel. (056) 6222606NIP  879-017-76-41 e-mail: zpaptorun@gmail.com, konserwacjazpap@onet.pl  
                                                          

Informacja o zebraniu Sekcji Konserwacji Dzieł Sztuki

Przy OT ZPAP

W dniu 19.01. 2024 r. o godz. 15.00  w siedzibie ZPAP w Toruniu przy ul. Ducha Św. 8-12 odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Konserwatorów Dzieł Sztuki przy ZPAP O/Toruńskim.

Prosimy koleżanki i kolegów o uregulowanie ewentualnych zaległości składkowych przelewem na Konto OT ZPAP, do czasu zebrania.

Program zebrania w dniu 19.01.2024 r. w Toruniu

  1. Sprawozdanie z działalności sekcji za minioną kadencję 2019-2023
  2. Wybory nowego Zarządu Sekcji
  3. Wybory Delegatów do ORKDS w W-Wie
  4. Dyskusja, wolne wnioski

Z poważaniem

A. Jarmiłko

Przewodniczący Sekcji