Zmiana daty wernisażu:
25.08.2023 godz. 19:00
Marcina Molendowski
“Lęk i obraza”
Galeria ZPAP – Okręg Toruński