Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze – 26.03 godzina 16:00, II termin – godzina 16:30

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków naszego okręgu na walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze,
które odbędzie się 26 marca (niedziela) o godz. 16.00
w Galerii ZPAP przy ul. Św. Ducha 8.
Z uwagi na ważność tematów i nasze wspólne dobro prosimy o uczestnictwo w spotkaniu.

Pierwszy termin godzina 16:00 (26.03.2023)

II termin zebrania: godzina 16:30 (26.03.2023)

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO

ZPAP ODZIAŁ TORUŃSKI 26.03.2023

1. Otwarcie obrad zebrania

2.Wybór Przewodniczącego zebrania oraz prezydium

3. Przyjęcie porządku obrad

4.Wybór Komisji mandatowej i skrutacyjnej

5.Wybór Komisji uchwał i wniosków

6. Sprawozdanie Prezesa

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

8. Uchwalenie Absolutorium

9.Wybory Prezesa

10.Wybory Zarządu

11.Wybory Komisji Rewizyjnej

12. Wybory Sądu Koleżeńskiego

13. Dyskusja i wolne wnioski.

14. Zakończenie.

W imieniu Zarządu prezes ZPAP Okręgu Toruńskiego
Katarzyna Wesołowska-Karasiewicz