Walny Zjazd Delegatów ZPAP w Warszawie

W dniu 06.11.2022 r. odbył się Walny Zjazd Delegatów w Warszawie.

Wybrano nowe władze.

Nowym prezesem Zarządu Głównego została Urszula Święcicka z Warszawy.

Na Członka Zarządu wybrano Naszą Koleżankę – Reginę Fydrych-Porębską.

Do komisji rewizyjnej wybrano Wojciecha Kozioła i Joannę Dąbkiewicz-Luścińską.

Cieszymy się tym sukcesem!