Walne Zebranie – 25.09 o godzinie 17.00

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Okręgu.

Zebranie odbędzie się dnia 25 września, o godzinie 17.00.

Porządek obrad:

  1. Wybór Przewodniczącego zebrania i komisji
  2. Sprawozdanie z aktualnej sytuacji związku
  3. Wybór delegatów na Walny Zjazd Zarządu Głównego ZPAP
  4. Wolne Wnioski