Projekt HANSEartWORKS Regulamin Konkursu – Wystawy ” Nowe Złoto Hanzeatyckie”

W 2021 r. w Rydze odbędą się 41. Międzynarodowy Zjazd Hanzy, podczas którego w ramach piętnastej edycji projektu HANSEartWORKS zostanie zorganizowana wystawa pod nazwą “Nowe 

Złoto Hanzeatyckie” 

Miasto Ryga chciałoby zaprosić artystów do zastanowienia się nad tym, co cennego możemy dziś zaoferować naszej globalnej społeczności zamiast złota? Jakie wartości są dla nas ważne i jak możemy wcielić je w życie? Aktualne wizerunki i symbole miast hanzeatyckich powinny inspirować nas do wzmacniania wspólnych, nowoczesnych i ludzkich wartości, tak aby Związek Hanzy (Liga Hanzeatycka) mógł zabłyszczeć w nowej świetności! 

Termin składania zgłoszeń to 18 stycznia do godzin popołudniowych