DIGITALIZACJAFundacja “For Photography” uruchomiła profesjonalną technologię digitalizacji dokumentów i dzieł sztuki, opartą o rozwiązania technologiczne firm X-Rite, Image Science Associates, zgodnie z zaleceniami FADGI (Federal Agencies Digital Guidelines Initiative).
Naszą ofertę kierujemy do instytucji kultury, sztuki, wydawnictw i galerii, jak również do firm, które wykorzystują reprodukcje dzieł sztuki do swojej działalności. Naszą ofertę kierujemy również do artystów i kolekcjonerów dzieł sztuki, dla których posiadanie kopii dzieła swojego autorstwa lub dzieła będącego częścią kolekcji jest ważnym elementem dokumentacji oraz posiadanego portfolio.
Twórcy, autorzy, dyrektorzy instytucji muzealnych, galerii i archiwów, kuratorzy oraz inne osoby pracujące na co dzień w instytucjach kultury i sztuki, doskonale zadają sobie sprawę z faktu, że wobec zmian starzeniowych i upływu czasu doskonała reprodukcja oryginału czy dzieła sztuki wykonana cyfrowo, z najwyższą jakością pozostanie punktem odniesienia na lata, ponieważ cyfrowy zapis fotografii nie podlega zmianom starzeniowym i zawsze będzie pokazywał ten sam kolor na właściwie dobranych i skalibrowanych monitorach.


Reprodukcje wykonujemy w studiu fotograficznym w Toruniu, z wykorzystaniem oświetlenia halogenowego, dającego najwyższy współczynnik odwzorowania barw.
Jednocześnie dla każdej sesji fotograficznej wykonujemy profil barwny oświetlenia, za pomocą technologii firmy X-Rite, co umożliwia naniesienie poprawek za pomocą profilu, uwzględniających zmiany parametrów oświetlenia w czasie.
Przykładając olbrzymią wagę, do wierności reprodukcji w stosunku do oryginału zapraszamy do skorzystania z naszych możliwości i umiejętności.Uważamy, że digitalizacja obiektów na najwyższym światowym poziomie umożliwi pełniejsze wykorzystanie gromadzonych zasobów oraz zagwarantuje wysoką zgodność reprodukcji z oryginałem, co umożliwi jej szerokie wykorzystanie w różnorodnych mediach. Dla artystów i autorów profesjonalna digitalizacja ich twórczości będzie cennym materiałem dokumentującym ich twórczość, jak również cyfrową prezentacją ich twórczości, dająca możliwość wejścia do obiegu na rynku sztuki zarówno w Polsce jak i na świecie


Stosowany przez nas system digitalizacji obiektów wykorzystywany jest przez największe światowe muzea i galerie sztuki, jak również przez kilka muzeów w Polsce. Mamy nadzieję, że umożliwienie wykorzystania opisanego powyżej systemu digitalizacji obiektów przyczyni się do zachowania w postaci cyfrowej zarówno archiwaliów, jak i dorobku artystów wizualnych różnych dziedzin sztuki.


WIĘCEJ O DIGITALIZACJI