JURY Konkursu pn. Konstelacje – Poza Horyzont

Jury konkursu pn. Konstelacje – Poza Horyzont

1. Dr hab. Magdalena Gryska, Zielona Góra;
2. Dr Wojciech Kowalczyk, Bydgoszcz;
3. Dr Katarzyna Rumińska – kurator Konkursu;
4. Prof. Marian Stępak – kurator Konkursu


Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne w zakładce KONSTELACJE:
https://zpaptorun.pl/index.php/konstelacje/


Formularz zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do Organizatora na adres pocztowy Organizatora (w odniesieniu do prac analogowych) lub adres e-mailowy: konstelacje.torun@gmail.com
w terminie od 1 do 15 września 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego i data przesłania plików cyfrowych do godziny 23:59).
Kontakt telefoniczny z Organizatorem możliwy będzie w dniu 16 września do godziny 15:00, nr telefonu – 56 6222606.

Uczestnicy przystępujący do Konkursu wypełniają formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie www.zpaptorun.pl Formularz dostarczyć można do Organizatora drogą elektroniczną na podany powyżej adres lub drogą poczty tradycyjnej wraz z wymaganą dokumentacją. Przyjmowane będą jedynie kompletne formularze zgłoszeniowe.