26 lipca 2018 roku w Centrum Kultury Synagoga w Koronowie odbył się wernisaż malarstwa autorstwa Haliny Matyki, naszej koleżanki z Okręgu Toruńskiego ZPAP. Na wystawie jest prezentowanych kilkadziesiąt prac.

Halina Matyka studia magisterskie ukończyła w UMK w Toruniu na Wydziale Sztuk Pięknych na kierunku Edukacja Artystyczna. Jest absolwentką Policealnej Szkoły Sztuk Pięknych w Bydgoszczy. Oprócz przynależności do Związku Polskich Artystów Plastyków jest również członkiem Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej w Bydgoszczy. Uczestniczy w konkursach fotograficznych i plastycznych, odnosząc nagrody i wyróżnienia. Prace w zbiorach Mail Art. Muzeum Sztuki w Łodzi oraz w Muzeum Okręgowym im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.