Stanisław Lackowski

 
Urodził się 22 października w Wólce Putnowickiej koło Chełma Lubelskiego.
W 1963 roku ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu.
W latach 1963–1968 studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, w pracowni prof. Bronisława Kierzkowskiego, specjalizacja – malarstwo sztalugowe.
Po uzyskaniu dyplomu w 1968 roku wstąpił do Związku Polskich Artystów Plastyków, w którym działa i sprawuje różne funkcje do dziś.
Zajmuje się głównie malarstwem olejnym, rysunkiem, projektowaniem graficznym i grafiką cyfrową.
 
Dorobek artystyczny
 
1969
– Wystawa indywidualna rysunków w BWA w Wałbrzychu
– Wystawa indywidualna rysunków w Klubie Związków Twórczych „Azyl” w Toruniu
– Wyróżnienie za rysunek w Konkursie na grafikę i rysunek z okazji 25-lecia PRL – ZPAP Toruń 
– tworzenie scenografii w zespole Teatru Peipera (do 1973 r.)
 
1970
Ogólnopolska Wystawa Malarstwa, Rzeźby i Grafiki w ramach XXIII Festiwalu Sztuk Plastycznych – Sopot 1970 – Sopot
Wystawa Okręgu Toruńskiego ZPAP – Bydgoszcz
 
1971
Wystawa poplenerowa – Toruń, Elana
Wystawa pokonkursowa – Bydgoszcz
Wystawa poplenerowa międzynarodowego pleneru malarskiego w Chełmnie – BWA Bydgoszcz
Wystawa Ogólnopolska „Kopernik – Kosmos”
III nagroda za rysunek w konkursie na grafikę i rysunek od Wydziału Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Toruniu
Wyróżnienie za rysunek w konkursie – ZPAP Toruń
Wyróżnienie w konkursie okręgów ZPAP – Bydgoszcz, Toruń
 
1972
Wystawa pokonkursowa Konkursu Kopernikańskiego – BWA Bydgoszcz, Aleja – wyróżnienie w dziale malarstwa za obraz opatrzony godłem 13
Ogólnopolska Wystawa Malarstwa „Kopernik – Kosmos”, Muzeum Okręgowe w Toruniu
III nagroda za rysunek o tematyce dowolnej, Okręg Toruński ZPAP
 
1973
Wystawa rysunku Stanisława Lackowskiego, ZPAP, BWA Toruń, Dwór Artusa
Wystawa indywidualna rysunków w Toruniu (BWA)
Wiosna Opolska – III nagroda za obraz 1973 roku
Wystawa malarstwa i grafiki – Szwecja
Udział w międzynarodowym plenerze malarskim Sępólno 73
Publikacja rysunku w miesięczniku „Generation”, 1973
I nagroda za rysunek w konkursie na grafikę i rysunek, organizowanym przez Urząd Miejski w Toruniu – ZPAP Toruń
 
1976
Nagroda z Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu za działalność artystyczną
 
1977
Udział w organizacji Izby Pamięci Narodowej w Forcie VII w Toruniu
 
1979
Honorowe wyróżnienie za plakat Broń i uzbrojenie orientalne w IX Ogólnopolskim Przeglądzie Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków, Przemyśl 1979
 
1998
Zasłużony Działacz Kultury – Odznaka Ministra Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polskiej
 
1999
Wystawa sztuki Poczucie sacrum dla uczczenia wizyty Jana Pawła II w Toruniu
II nagroda Okręgu Toruńskiego ZPAP w konkursie Dzieło Roku 1998 w dziedzinie malarstwa za obraz Bez – ZPAP Toruń
Wystawa pokonkursowa Okręgu Toruńskiego ZPAP Dzieło Roku 1998, Muzeum Okręgowe w Toruniu (Ratusz Staromiejski)
Udział w uświetnieniu pobytu Jana Pawła II w Toruniu (7 VI) – projekt i wykonanie form dekoracyjnych na trasie przejazdu Ojca Świętego
 
2000
Medal „XX-lecia Solidarności” przyznany przez Zarząd Regionu Toruńskiego NSZZ Solidarność
 
2002
Projekty aranżacji wystaw: Z dziejów publicznych zbiorów archeologicznych w Toruniu (II nagroda – Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla 2002), Skarby z kolekcji polskich towarzystw naukowych (III nagroda – Sybilla 2002)
 
2005-2014
Praca w Zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów Plastyków w Warszawie (trzy kadencje)
 
2006
IV Ogólnopolski Plener Profesjonalistów Przestrzeń Przyrody, Skłudzewo
 
2009
Wyróżnienie Prezydenta Miasta Torunia w konkursie Dzieło Roku 2008 za grafiki: Czarno-biało 1 i Czarno-biało 2 – ZPAP Toruń
 
2010
III nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w konkursie Dzieło Roku 2009 za grafikę – ZPAP Toruń
 
2010-2012
Udział w pracach Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i opieką nad zabytkami oraz opiniowania wniosków o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
2011
Udział w wystawie 622 Upadki Bunga z okazji 100-lecia Związku Polskich Artystów Plastyków
 
2012
Projekt aranżacji wystawy: Plastyka Torunia 1920-1939. Konfraternia Artystów i Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Muzeum Okręgowym w Toruniu
 
2015
Wystawa indywidualna – Stanisław Lackowski– malarstwo, rysunek, grafika, Muzeum Okręgowe w Toruniu
 
Do roku 2017 zaprojektował ponad 150 wystaw muzealnych.
Ma też na koncie około 50 plakatów muzealnych oraz katalogów i innych wydawnictw promujących zbiory i wystawy muzealne.
 
od 2014
Wybór do władz Okręgu Toruńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków
Pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu Okręgu Toruńskiego ZPAP
 
Stanisław Lackowski
87-162 Nowa Wieś
Nad Drwęcą 50
tel. 600 148 595