Gmina Miasta Gdyni ogłosiła konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika Tadeusza Wendy.
Celem konkursu jest wybór najlepszego pod względem artystycznym projektu pomnika upamiętniającego postać głównego projektanta i budowniczego gdyńskiego portu.
Dla laureatów konkursu przewidziano następujące nagrody pieniężne:
I   nagroda w wysokości                  25.000,00 zł
II  nagroda w wysokości                  20.000,00 zł
III nagroda w wysokości                  15.000,00 zł
Uczestnik, który otrzyma I nagrodę zostanie ponadto zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie prac rzeźbiarskich
będących szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa dnia 24 lipca 2017 r. o godzinie 15.00
Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie:  http://www.gdynia.pl/bip/konkursy-2,6433