Związek Polskich Artystów Plastyków, Zarząd Okręgu Toruńskiego zaprasza wszystkie Koleżanki i Kolegów do udziału w wystawie pt. Nowy Rozdział II (12 – 29.05.2017), w ramach uczestnictwa Związku w Europejskiej Nocy Muzeów 20/21 maja 2017 r.
 
Tak jak dwa lata temu i w tym roku, w maju 2017 r., z okazji Europejskiej  Nocy Muzeów, pragniemy możliwie wszechstronnie zaprezentować się jako środowisko z Toruńskiego Okręgu ZPAP, dobrowolną wystawą zbiorową pt. Nowy Rozdział II.
Uczestnikom ostatniego Annale proponujmy kontynuację ekspozycji ich prac w ramach II Rozdziału (12 – 29.05.br.) w całości lub symbolicznie – jedną pracą – ale według ich autorskiego uznania i ewentualnego wyboru.
Koleżankom i Kolegom, którzy nie zdążyli na Annale, albo nie chcieli uczestniczyć w Annale 2016/17, ale czują i deklarują swój ideowo-emocjonalny związek ze Związkiem oraz zechcą wziąć udział w I. Biennale ZPAP Toruń Nowy Rozdział II, proponujemy składanie prac 8 i 9 maja br. w Galerii ZPAP Toruń, ul. Ducha św. 8 (nad pizzerią). Prace na Nowy Rozdział II (12 – 29.05.2017) przyjmowane będą w Galerii jw. przez Panią Judytę Zarembę, w godz. 10:00 – 14:00
Tym razem już nie symboliczna, ale bardzo bogata prezentacja naszej twórczości i pracy będzie dla naszych partnerów w kształtowaniu życia kulturalnego w Mieście i dla tegorocznej publiczności Europejskiej Nocy Muzeów, bardzo istotnym przejawem zaangażowania w tworzenie dynamicznego obrazu potencjału naszego środowiska.
Prace prosimy składać do Galerii ZPAP Toruń, 8 i 9 maja br. w godzinach pracy Biura ZPAP, tj. od 10:00 do 14:00. Zachęcamy też do współudziału w tworzeniu ekspozycji Nowego Rozdziału II, 10 i 11 maja br.
Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura ZPAP Toruń, tel. 56 622 26 06 lub do kol. opiekuna Galerii, kom. 608 020 308.
 
W imieniu Zarządu OT ZPAP
Wiesław Smużny V-ce prezes ds. artystycznych