Zarząd Okręgu Toruńskiego ZPAP zaprasza na ogólne zebranie członków naszego Okręgu, które odbędzie się 21 kwietnia 2017 r. (piątek), o godz. 17, w Galerii ZPAP, przy ul. Ducha Św. 8

Program zebrania:  
1. Przedstawienie porządku zebrania.
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu za rok 2016
3. Sprawy bieżące
4. Informacja o tegorocznych plenerach
5. Wolne wnioski