W związku z decyzją wydziałowej komisji przewodów doktorskich, uległy zmianie terminy dwóch najbliższych wystaw, które miały być prezentowane w dniach 5 – 21 października.
 
 
W dniach 15 – 27 października 2016 r. w Galerii ZPAP Toruń prezentowane będą dwie wystawy doktorskie:
 
Szczególnie zapraszamy na zamknięcie obu prezentacji, to znaczy publiczne obrony obu doktoratów w dziedzinie sztuk plastycznych, dyscyplinie sztuki piękne, tj. w czwartek, 27.10.2016 r. o godz. 11:00 – na obronę pracy doktorskiej Katarzyny Rumińskiej i o godz. 13:30 – na obronę pracy doktorskiej Joanny Sitko.
Publicznych obron prac doktorskich ze sztuk pięknych jeszcze nigdy nie było w historii tego miejsca jakie stanowi Galeria ZPAP. Z tego względu obie obrony prac doktorskich należy traktować jako wydarzenie historyczne dla naszej Galerii i jej publiczności.