Leszek Warmbier

urodził się w 1948r. w Chełmży. Drogę rozwoju i twórczych poszukiwań podjął już w szkole średniej wstępując do Zespołu Pieśni i Tańca “Młody Toruń” pod kierunkiem dr. Roderyka Langego i Anzelmy Zielińskiej. Brał udział w spektaklach Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu statystując pod kierunkiem Hieronima Konieczki i Tadeusza Pelca. Zorganizował widowisko plenerowe na murach Zamku Krzyżackiego w Toruniu.

W 1979r. ukończył studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Uczestniczył w 1980r. w Międzynarodowym Plenerze Malarstwa w Kuchni k/Grudziądza, gdzie rozpoczął indywidualnie zgłębiać tajemnice malarstwa olejnego. Po pięciu latach intensywnej pracy zaprezentował swoje obrazy na wystawach indywidualnych w Galerii Kamienica “Pod Gwiazdą” i MDK w Toruniu oraz w Klubie NOT w Grudziądzu.

Na podstawie dorobku artystycznego uzyskał w 1986r. uprawnienia Ministerstwa Kultury i Sztuki do wykonywania zawodu artysty malarza. W 2002r. został przyjęty do Związku Polskich Artystów Plastyków w okręgu toruńskim. Od tego czasu regularnie uczestniczył w dorocznych wystawach zbiorowych środowiska toruńskich plastyków pn. Salon Wiosenny Dzieło Roku w Galerii Wozownia. Zapraszany był do zorganizowania wystaw indywidualnych w Galerii Akcent w Grudziądzu /2007/, w Galerii Homo Faber w Solcu Kujawskim /2004/, w Galerii Albert w Krakowie /2011/, w Galerii Forum w Toruniu /2015/. Zrealizował w 2014r. w Galerii Stary Dwór w Skłudzewie indywidualną wystawę malarstwa i asamblaży pt. “Wiara, Nadzieja, Miłość” poświęconą św. Janowi Pawłowi II.

Od 2003r. do chwili obecnej współorganizuje plenery i bierze udział w dorocznych interdyscyplinarnych wystawach poplenerowych czternastu Ogólnopolskich Plenerów Profesjonalistów Przestrzeń Przyrody – Skłudzewo. Wystawy prezentowane były w Galerii Stary Dwór i w zespole pałacowo-parkowym w Skłudzewie, w Galerii A w toruńskim Apatorze, w Galerii Na piętrze – ZPAP w Toruniu, w Galerii Bursa /2011/ i w Galerii Akcent /2009/ w Grudziądzu. Uczestniczył w krajowych Wystawach Pedagogów Plastyków w Pałacu w Lubostroniu i w BWA w Rzeszowie. Brał udział w międzynarodowych wystawach zbiorowych – w Galerii Sztuki Zamek w Muzeum Miejskim w Suchej Beskidzkiej w I. Międzynarodowym Biennale Sztuki “Pół Żartem Pół Serio” /2010/, w 8. Międzynarodowej Wystawie Sztuki “Awers/Rewers” w Instytucie Myśli Józefa Tischnera w Krakowie /2015/.

W 1989r. jako współautor koncepcji i współrealizator założył wraz z żoną oraz z zaprzyjaźnionymi firmami: Toruńskimi Zakładami Materiałów Opatrunkowych i Geofizyką Toruń oraz Gminą Zławieś Wielka Fundację Piękniejszego Świata w Skłudzewie. W XIX-wiecznym zespole pałacowo-parkowym i utworzonej otulinie równolegle z uprawianiem malarstwa olejnego i rzeźby realizuje Programy Ocalić Przeszłość, Krajobraz, Edukacja Plastyczna i Działania Interdyscyplinarne.

Katalog z wystawy w toruńskiej Galerii ZPAP katalog