Przypominamy Koleżankom i Kolegom o konieczności odbioru prac, które były prezentowane na wystawie “ANNALE 2014/2015”.