Związek Polskich Artystów Plastyków – Zarząd Okręgu Toruńskiego, zaprasza Koleżanki i Kolegów do udziału w wystawie pt. Nowy Rozdział, w ramach uczestnictwa Związku w europejskiej Nocy Muzeów – 16/17 maja 2015 r.

Organizując wystawę zbiorową, całkowicie otwartą na indywidualną wolność twórczą oraz kreatywność charakteryzującą nasze środowisko artystyczne, po raz pierwszy w Noc Muzeów, stworzymy wszechstronny i bogaty jego obraz. Tak się stanie w przypadku gremialnego udziału w wystawie wszystkich aktywnych jeszcze i emocjonalnie związanych ze Związkiem członków ZPAP Toruń.

Nawet symboliczna prezentacja naszej twórczości i pracy będzie dla naszych partnerów w kształtowaniu życia kulturalnego w Mieście i dla nieodkrytej jeszcze publiczności Nocy Muzeów, bardzo istotnym przejawem zaangażowania w tworzenie zrębów nowej integracji naszego środowiska, nowego rozdziału w prawie 70. letniej jego powojennej, toruńskiej historii. Dlatego wystawę tę tytułujemy jako Nowy Rozdział.

Pierwszy, namacalny przejaw związku ze Związkiem i przykład dla wszystkich dała już garstka Koleżanek i Kolegów zaangażowanych w remont i sprzątanie pomieszczeń Domu Artysty Plastyka, w którym przez dziesięciolecia prosperity życia artystycznego w Toruniu funkcjonowało Biuro Wystaw Artystycznych. Teraz kolej na resztę naszych twórców, na swoiste pospolite ruszenie, by stworzyć aktywne „Expo ZPAP Toruń” dla nas samych i publiczności. Może bowiem jednorazowa Noc Muzeów przekształcić się w wiele Dni Galerii ZPAP Toruń, jeżeli dopisze uczestnictwo autorów i zainteresowanie publiczności.

Dlatego usilnie namawiamy Koleżanki i Kolegów do zaprezentowania swojej twórczości i pracy choćby jednym, symbolicznym dziełem w Noc Muzeów ZPAP Toruń, w dwóch wyremontowanych salonach dawnego BWA oraz w Galerii Na Piętrze.

Prace prosimy składać do Galerii Na Piętrze 11 i 12 maja br. w godzinach pracy Biura ZPAP, tj. od 8 do 15. Zachęcamy też do współudziału w tworzeniu ekspozycji Nowego Rozdziału, 15 i 16 maja br.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura ZPAP Toruń, tel. 56 622 26 06        

W imieniu Zarządu Okręgu Toruńskiego,
wiceprezes Wiesław Smużny