Anna Wąsikiewicz

Anna Wąsikiewicz   Urodziła się w Kłodawie w niewielkim miasteczku w Wielkopolsce posiadającym długą historię i znanym współcześnie z największej czynnej kopalni soli. Z wykształcenia jest technologiem. We Włocławku mieszka od 25 lat. Jest autorką 19 wystaw indywidualnych, a od ponad 10 lat organizatorką plenerów malarsko-rzeźbiarskich. Brała udział w ponad …