STATUTY / REGULAMINY

STATUT ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW   STATUT_15062018 REGULAMIN PRZYJĘĆ regulamin-przyjęć Pozostałe dokumenty dostępne są na stronach Zarządu Głównego ZPAP – ZG ZPAP