Związek Polskich Artystów Plastyków - Okręg Toruński

 

Przedłużenie terminu składania wniosków na repartycję

Szanowni Państwo,
Ze względu na dużą ilość braków w złożonych wnioskach na repartycję bezpośrednią Komisja ds. Repartycji przedłuża termin składania wniosków na repartycję bezpośrednią za rok 2016 oraz za rok 2017 do 20 kwietnia 2018 r.
Termin 20 kwietnia 2018 jest terminem ostatecznym. Decyduje data stempla pocztowego.
Wnioski za każdy rok składamy oddzielnie wraz z niezbędnymi załącznikami oraz podpisami, osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Biura ZG ZPAP (ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa).
Regulamin, formularze wniosku oraz załącznika dostępne są tutaj:

http://zpap.pl/zpap/index.php?option=com_content&view=article&id=1655&Itemid=203&lang=pl

Przykład prawidłowo wypełnionego wniosku (należy wypełnić wszystkie pola) oraz tabeli.

Z poważaniem,
Agnieszka Adamska- Parzymies
Biuro ZG ZPAP
ul. Nowy Świat 7/6
00-496 Warszawa
+48 22 621 01 37
+48 602 797 284

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, usprawniających jej działanie.

Witryna dostępna od lutego 2015 r.
 
Odsłon artykułów:
657084