Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki, członka ZPAP Okręgu Toruńskiego,
ŚP. Mirosławy Wojtczak.
 
Łączymy się w bólu z Rodziną i bliskimi.

Koleżanki i koledzy ze Związku Polskich Artystów Plastyków

 

 


17 października odeszła od nas nasza ukochana koleżanka Mira Wojtczak. Miała 61 lat. W latach szkolnych była harcerką, instruktorem harcerskim w Szkole Podstawowej nr 21 w Toruniu. Uzyskała stopień harcmistrza, najwyższego harcerskiego stopnia instruktorskiego. W czasie studiów była współzałożycielem jedynego na UMK młodzieżowego kręgu instruktorskiego harcerskiej informacji turystycznej ZHP. Po maturze studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Ze znakomitymi wynikami ukończyła Konserwację i Restaurację Dzieł Sztuki, ze specjalizacją konserwacji papieru i skóry (1978). Pozostała na uczelni i będąc studentką ostatniego roku, pracowała już jako asystent, a w późniejszych latach, jako wykładowca w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. Z olbrzymim powodzeniem i pasją rozwinęła dziedzinę badań i konserwacji zabytkowych obiektów Dalekiego Wschodu. Tę pasję przekazywała studentom. Jest absolwentką ICCROM-owskiego kursu Japan Paper Conservation Course (1993), oraz seminarium kończącego cykl kursów organizowanych w Japonii przez ICCROM i Tokyo National Research Institute of Cultural Properties (1998). Pod jej kierunkiem w Zakładzie powstało kilkadziesiąt znakomitych prac dyplomowych studentów. W 2002 roku w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, wraz z prof. Jerzym Malinowskim, zorganizowała jako jedyną tego rodzaju w Polsce, Pracownię Badań i Konserwacji Dzieł Sztuki Orientu. Była również członkiem Zarządu Oddziału Toruńskiego Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu. Współredagowała publikacje wszystkich tomów serii Toruńskich Studiów o Sztuce Orientu, które opublikowało Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Była członkiem Zarządu Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu. Działała aktywnie w Ogólnopolskiej Radzie Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów Plastyków, pełniąc obowiązki wiceprzewodniczącej, oraz uzyskując uprawnienia rzeczoznawcy w dziedzinie konserwacji zabytków na papierze i skórze z jej ramienia. Od roku 1993 była rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego opiekując się ważnymi projektami konserwatorskimi realizowanymi w Polsce. Od grudnia 2014 była sekretarzem Sądu Koleżeńskiego Okręgu Toruńskiego ZPAP.

Halina Rosa