Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Zarząd Sekcji Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP w Toruniu, zaprasza na II termin Walnego Zebrania Wyborczego Sekcji, które odbędzie się w poniedziałek 20 kwietnia 2015 roku, o godz. 16, w siedzibie Związku przy ulicy Ducha Św. 8/12

Program zebrania:
1. Informacje z ostatnich posiedzeń ORKDS
2. Wybory nowego Zarządu Sekcji Konserwatorów
3. Wybory delegatow do ORKDS
4. Informacja o sytuacji ZPAP O/Toruńskiego
5. Wolne wnioski
 

Przypominam (!) o konieczności uregulowania składki członkowskiej. Osoby, które nie uregulują zaległych składek nie będą mogły głosować!

Z poważaniem,
Prezes Okręgu Toruńskiego ZPAP
Andrzej Jarmiłko